Dragna, wife of paroikos Basileios at Melitziane

E XII

Δράγναν

ID: Dragna 102