Ioannes, paroikos onikatos at Radolibos

E XII

Ἰωάννης

ID: Ioannes 215