Ioanni[kios?], paroikos zeugaratos at Radolibos

E XII

Ιωαννι...

ID: Ioanni... 101