Leon Mitzikalites, pronoetes of episkepsis of Rabenikeia and Hierissos

L XI / E XII

κυρῶ Λέοντι τῶ Μιτζικαλίτη

ID: Leon 131