Emperor Manuel I Komnenos

E / L XII

Μανουὴλ Κομνηνός (BBÖ I.29, Varzos 81-I.422, Seyrig 8)

ID: Manuel 1