Marmaras Peratikos, paroikos of Iveron at Dobrobikeia

E XII

Μαρμαρᾶς ὁ Περατικός

ID: Marmaras 101