Michael Peratikos, priest and paroikos of Iveron at Dobrobikeia

E XII

Μιχαήλ

ID: Michael 177