Nikephoros, protovestiarios under Konstantinos VIII

E XI

Νικηφόρον

ID: Nikephoros 104