Nikephoros Kappadokes, paroikos at Radolibos

E XII

Νικηφόρος ὁ Καππαδόκης

ID: Nikephoros 128