Niketas Anzas, krites of the velon

L XI / E XII

Νικήτᾳ (DO I.1.8)

ID: Niketas 127