Nikolaos Manoelas, probably paroikos at Radolibos

E XII

Νικολάου τοῦ Μανόηλα

ID: Nikolaos 168