Stephanos Domnikiates, paroikos boidatos at Radolibos

E XII

Στέφανος ὁ Δομνικιάτης

ID: Stephanos 120