Stephanos, paroikos at Radolibos

E XII

Στέφανος

ID: Stephanos 127