Symeon, paroikos at Radolibos

E XII

Συμεών

ID: Symeon 113