Theodoros tou Oligoutzikou, paroikos at Radolibos

E XII

Θεόδωρος

ID: Theodoros 150