Tornikios Kontoleon, katepano of Italy, strategos of Hellas

E / M XI

Τορνίκιον

ID: Tornikios 102