Lazaros Kontos, monk on Mount Galesion

M XI

Λαζάρου

ID: Lazaros 105