Nikolaos Paxamades, monk on Mount Galesion

M XI

Παξαμάδης

ID: Nikolaos 187