Eumathios Philokales, sebastos, military leader under Alexios I

L XI / E XII

Εὐμάθιος (BBÖ I.173, Skoulatos 54, DO II.22.9)

ID: Eumathios 102