Nikolaos Kataskepenos, author of Life of Kyrillos Phileotes

E / M XII

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΠΗΝΟΥ

ID: Nikolaos 194