Anastasios Matzoukes, chartoularios of sekreton of stratiotikon logothesion

L XI

Ἀναστάσιος

ID: Anastasios 107