Basileios Aichmalotos, imperial notarios of the sekreton of the oikeiaka

L XI

Βασίλειος

ID: Basileios 202