Leon Hexamilites, krites of the velon and megas chartoularios of the genikon

L XI

Λέων (Wassiliou 19)

ID: Leon 173