Niketas Katakalon, doulos of Anna Komnene

L XI / E XII

Νικήτας

ID: Niketas 155