Nikolaos Euphyes, imperial notarios of the sekreton of the oikeiaka

L XI

Νικόλαος

ID: Nikolaos 201