Nikolaos Akropolites, chartoularios of the stratiotikon logothesion

L XI

Νικόλαος

ID: Nikolaos 202