Nikon Askepes, monk and donor to Theotokos on Kos

L XI

Νίκωνος

ID: Nikon 104