Arsenios, monk at Lavra on Athos

M XII

ID: Arsenios 109