Basileios Smyrnaios, kouropalates

L XII

κῦρ Βασιλείου

ID: Basileios 220