Damianos, monk on Athos (at Kalaphatou?)

M XI

Δαμιανός

ID: Damianos 105