Ioasaph, monk at Skorpiou on Athos

L XI / E XII

Ἰωάσαφ

ID: Ioasaph 101