Kallinikos, monk at Lavra on Athos

L XII

κῦρ Καλλίνικος

ID: Kallinikos 105