Theodoros Dalassenos, sebastos, epi ton oikeiakon

L XII / E XIII

κῦρ Θεοδώρου (BBÖ I.172, Cheynet: Dalassenoi 32)

ID: Theodoros 215