Agapios, bishop of Kaisaropolis

XI / XII

Ἀγαπίῳ (DO I.41.1)

ID: Agapios 20101