[...], megas chartoularios of the genikon logothesion and krites of Thrakesion

L X / E XI

- (DO III.2.30)

ID: Anonymus 20223