[...], imperial protospatharios and domestikos of Optimaton

L X / E XI

- (DO III.71.18)

ID: Anonymus 20232