[...], chartoularios and kourator of Mesopotamia

XI

- (DO IV.55.2)

ID: Anonymus 20268