spatharokoubikoularios and ek prosopou

L X / E XI

-

ID: Anonymus 20306