Apelgariphes Arsakides, anthypatos patrikios vestes and strategos of Seleukeia

M XI

Ἀπελγαρίφης

ID: Apelgariphes 20101