Basileios Megenos (?), deacon of Hagia Sophia and kouboukleisios

L XI / E XII

Βασιλείῳ

ID: Basileios 20183