Elias, taxiarches of Sebasteia

XI

Ἠλίᾳ (DO IV.49.1)

ID: Elias 20102