Epiphanios, domestikos of the ephoros

L XI / E XII

Ἐπιφανίῳ

ID: Epiphanios 20114