Epiphanios Artabasdos, imperial notarios and protonotarios of Armeniakon

XI

'Επιφανίῳ (DO IV.22.32)

ID: Epiphanios 20115