Euphrosyne Doukaina

M / L XII

(Εὐφροσύνη) (cf. Varzos 180-II.726)

ID: Euphrosyne 20101