Eustratios, megas chartoularios of the genikon logothesion

L X / E XI

Εὐστρατίῳ

ID: Eustratios 20116