Gregorios ho tou Nikaias (nephew of the metropolitan of Nicaea)

L XI / E XII

Γρηγορίου (DO V.105.1)

ID: Gregorios 20170