Ioannes Eugenianos, protospatharios epi tou Chrysotriklinou

E / M XI

Ἰωάννης

ID: Ioannes 20517