Ioannes Promountenos, megas chartoularios of the genikon and megas kourator of ta Eleutheriou

M / L XI

Ἰωάννῃ (DO V.24.2)

ID: Ioannes 20524