Leon Tzirithon, protospatharios and megas chartoularios of the genikon

M XI

Λέοντι (Seyrig 88)

ID: Leon 20123