Michael, logariastes of the oikistikoi

L XI / E XII

Μιχαήλ

ID: Michael 20285